Brede School De Westereen

De officiële oplevering van het gebouw heeft plaatsgevonden in april 2015. De officiële opening zal op 11 september 2015 zijn.
In het gebouw zijn twee basisscholen, een openbare bibliotheek en een peuterspeelzaal ondergebracht. Aangebouwd aan de Brede School zijn een multifunctioneel centrum en de kleedaccommodatie en kantine van de plaatselijke voetbalvereniging.

Het beheer en exploitatie van het brede school gedeelte van het gebouw is in handen van de Stichting Brede School De Westereen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers aan deze Brede School.
De vereniging PCBO Dantumadeel voor bijzonder onderwijs is voorzitter en de stichting ROOBOL voor openbaar onderwijs neemt het secretariaat en het penningmeesterschap voor haar rekening. De bibliotheek Noord Fryslân en kinderopvang SISA zijn lid van het bestuur.

U kunt de stichting via het contactformulier op deze site bereiken.

Postadres:
Stichting Brede School De Westereen
Postbus 6
9285 ZV Buitenpost

T. 0511 - 54 83 90

CBS De Boustien

Binnen het christelijk onderwijs dat basisschool De Boustien aanbiedt, zijn alle kinderen welkom. Vanuit de christelijke levensvisie staat men open naar andere godsdiensten en culturen.

IBS It Pompeblêd

It Pompeblêd is een openbare basisschool en staat open voor kinderen van verschillende levensbeschouwingen en uit verschillende culturen.

Bibliotheek Noord Fryslân

Draagt actief bij aan de taalontwikkeling en de persoonlijke ontplooiing van mensen en bevordert daarmee hun participatie in de maatschappij.

Sisa Kinderopvang

Sisa Kinderopvang biedt kinderopvang in alle soorten: gastouderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Noverius